Smaller Default Larger

Ga naar contact NL /FR /EN voor meer informatie

Meer informatie?

Twijfel niet en neem contact.

 

Je kan terecht bij

•       Christine Vandaele, verantwoordelijke voor de ledenbegeleiding

 

download

 

tijdens de Olumpia activiteiten
 

•       Secretariaat van de vereniging

per e.mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Vous souhaitez d'amples informations
concernant initiation enfants / adultes, en natation, en brevet de sauvetage ou en natation synchro? (FR)

You wish to have some more information
about swimming initiation children / adults, about swimming, about life-saving degree or about synchronized swimming? (EN)

> contact : Secretariaat

 


Privacy verklaring &
Algemene Verordening Gegevensbescherming  (GDPR)


De Vzw Olumpia respecteert en beschermt uw privacy, en besteedt de nodige zorg aan haar gegevensverwerking.

Met deze informeert de vzw dat de gegevens
zoals te vinden op het ingevuld inschrijvingsformulier (lidmaatschap) of n.a.v. een infovraag dienstig zijn voor :

               . de samenstelling van haar (leden)lijsten voor het lopende schooljaar

               . de aansluiting tot de Stedelijke Sportdienst van de Stad Kortrijk
                 en de vragenlijsten van de Dienst Sport Stad Kortrijk

               . aansluiting bij de Vlaamse Zwem- federatie en/of Sporta- federatie
                 in functie van lidmaatschap & verzekering en andere noodzakelijke verwerking vanwege de federaties

               . interne communicatie binnen de vzw .


Een betrokkene kan zijn / haar gegevens opvragen, laten verbeteren of wissen,
mits schriftelijke aanvraag aan de vzw met zetel Edgard Tinellaan 50 te 8500 Kortrijk.


Beeldmatariaal

De vzw kan sfeer – beeldmateriaal verzamelen om haar werking te illustreren.
Voor gericht beeldmateriaal wordt toestemming aan betrokkenen gevraagd.


Voor meer info omtrent de privacywetgeving  in België,
kan iemand ook terecht op www.privacycommission.be/nl , de website van de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit.

 

 

Tot binnenkort !

A bientôt !

See you soon !